Αρχική Σελίδα
Προφίλ ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ
Περιφερειακή Δομή
Συχνές Ερωτήσεις
Δίκτυα Επιχειρήσεων
Ίδρυση - Αδειοδότηση Επιχειρήσεων
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004
Εκδηλώσεις-Συνέδρια

Το ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των κυριότερων τοπικών επιχειρηματικών-αναπτυξιακών φορέων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με αφορμή την προκήρυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και με σκοπό την κάλυψη του κενού που υπάρχει στην Περιφέρεια αλλά και στη χώρα γενικότερα, σε σύγχρονες και οργανωμένες δομές προώθησης της επιχειρηματικής δράσης.

Το ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ καλύπτει γεωγραφικά όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή τους Νομούς Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας.

Η νομική μορφή του ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ είναι αυτή της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του αστικού κώδικα (και ειδικότερα το Α. 784), ως παρέχουσα το μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του φορέα. Ημερομηνία σύστασης του ΚΕΤΑ είναι η 4η Οκτωβρίου 2001.

Στο εταιρικό σχήμα του φορέα συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς :

  • Επιμελητήριο Φθιώτιδας
  • Επιμελητήριο Εύβοιας
  • Επιμελητήριο Βοιωτίας
  • Επιμελητήριο Φωκίδας
  • Εύβοια Αναπτυξιακή Α.Ε.
  • Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.
  • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος
  • Εταιρία Προστασίας Ανάπτυξης ΕΛΙΚΩΝΑ Α.Ε.
  • ΠΙΝΔΟΣ Κ.Σ.Σ.
  • Κοινοπραξία Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. - Οίτη Παρνασσός Α.Ε.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ είναι ο κος Αγνιάδης Παναγιώτης πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας. Διαχειριστής είναι ο κος Αρναουτέλης Ιωάννης πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας και Γενικός Διευθυντής ο κος Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος.

Η κεντρική δομή διοίκησης και υποστήριξης του έργου του ΚΕΤΑ Στερεάς Ελλάδος έχει εγκατασταθεί στη Λαμία, ενώ έχουν οργανωθεί γραφεία υποστήριξης με επιχειρηματικούς συμβούλους στη Χαλκίδα, τη Λιβαδειά, την Άμφισσα και το Καρπενήσι.

Μητρώο Συμβούλων
Επιχειρήσεις Στ. Ελλάδας
Forum

»ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. Περίληψη πρόσκλησης ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών. Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 26 Ιουνίου 2007. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 10/12/2007

»ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. «Ανάπτυξη γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας». Περίοδος υποβολής: 19/07 έως 31/10/2007

»Δράση 2.7.4/2. "Ενίσχυση Νομαρχιακού και Τοπικού τύπου για ηλεκτρονικοποίηση- ψηφιοποίηση επιχειρηματικών λειτουργιών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα. Περίοδος υποβολής: 18/7 έως 20/9/2007

» Η παρούσα επαναπροκήρυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, (ΕΠΑΝ Δράση 3.2.2 – Α΄ Κύκλος) αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις, των οποίων η κύρια δραστηριότητα εμπίπτει σε κάποιον από τους κλάδους ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ – 03) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, και ταυτόχρονα καλύπτει τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού de Minimis. Επίσης στον Α΄ Κύκλο του Προγράμματος προκηρύσσεται το Πεδίο Αρίστευσης 1 «Συστήματα Οργάνωσης και Διαχείρισης» και το Πεδίο Αρίστευσης 2 «Εξειδικευμένα και κλαδικά συστήματα» του Εθνικού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αρίστευσης.
Περίοδος υποβολής: 18/5 έως 27/7/2007

 

»Δράση 2.8.3/2. «Ενίσχυση Eπιχειρηματικότη τας Γονέων με τρία τέκνα και άνω» του ΕΠΑΝ. Περίοδος υποβολής: 22/03 έως 18/05/2007

»Δράση 2.8.3/3. «Ενίσχυση Επιχειρηματικότη τας ΡΟΜ» του ΕΠΑΝ. Περίοδος υποβολής: 09/02 έως 18/05/2007

»4ο Περιφερειακό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδας: «Τουρισμός και Ανάπτυξη Κεντρικής Ελλάδας». Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2006, 5.00μμ. Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας

» Πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο         Μεντόρων του ΚΕΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

»Ολοκληρωμένες Δράσεις Αστικής Ανάπτυξης - Ενίσχυση ΜΜΕ μεταποίησης, τουρισμού και λοιπών κλάδων του τριτογενή τομέα στα πλαίσια του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. Περίοδος υποβολής: 1η Νοεμβρίου 2006 έως 19 Ιανουαρίου 2007. Περίληψη πρόσκλησης

» Δράση 5.3.2. «Ενίσχυση της   επιχειρηματι-   κότητας εναλλακτικών μορφών τουρισμού». Περίοδος υποβολής: 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2006

» Δράση 8.2.1 - Β΄ κύκλος. Κατάρτιση            ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 2.5. Περίοδος υποβολής: 12 Μαΐου 2005 έως 30 Νοεμβρίου 2006

» Δράση 2.10.2. «Επιδότηση κόστους δανεισμού και χρηματοδοτικής μίσθωσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Προθεσμία υποβολής: 1η Σεπτεμβρίου 2006 έως 1η Σεπτεμβρίου 2008

» Δράση 2.7.5. «Επιχειρηματικά σχέδια για την αύξηση της εξωστρέφειας υφισταμένων MME & ΠΜΕ κλάδων ΚΕΥΔ» (Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση – Υπόδηση - Δέρμα). Περίοδος υποβολής: 25 Ιουλίου έως 13 Οκτωβρίου 2006

» Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» στα πλαίσια του Μέτρου 3.2 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» για την εισαγωγή των ΜΜΕ στην ψηφιακή οικονομία. Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής: 25 Ιουλίου έως 29 Σεπτεμβρίου 2006. Κατάθεση δικαιολογητικών έως 2 Οκτωβρίου 2006

» Δράση 3.1.2. Προσδιορισμός Αξιοπιστίας & Απόδοσης Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων. Περίοδος υποβολής: 31 Μαΐου έως 29 Σεπτεμβρίου 2006

» Δράση 4.4 του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. Ενίσχυση ΜΜΕ στον τουρισμό - Γ΄ κύκλος. Περίοδος υποβολής: 15 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2006

» Δράση 4.6 του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. Ενίσχυση ΜΜΕ στη μεταποίηση - Γ΄ κύκλος. Περίοδος υποβολής: 15 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2006

» Μέτρο 6.5. Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας» - Άξονας Προτεραιότητας 6: «Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας». Περίοδος υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2006

» Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. Πρόγραμμα ΗΡΩΝ-Π για την απασχόληση νέου ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Περίοδος υποβολής: 1η Φεβρουα- ρίου έως 30 Ιουνίου 2006

»  Δράση 8.3.2. Πρόγραμμα ΗΡΩΝ για την επιδότηση της απασχόλησης νέου ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις. Περίοδος υποβολής: 1 Φεβρουαρίου 2003 έως 30 Ιουνίου 2006

»  Μέτρο 8.1. Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση  εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα /Β' κύκλος. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλονται καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και αξιολογούνται ανά εξάμηνο μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων. Ημερομηνίες που κλείνει το εξάμηνο αξιολόγησης ορίζονται οι 30η Απριλίου και 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

» Δράση 8.2.5. Εκπαίδευση/Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την εξοικείωση με το Διαδίκτυο στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δικτυωθείτε» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότη-τα» (Ε.Π.ΑΝ). Τελευταία ημέρα υποβολής: 31 Δεκεμβρίου 2007

»   «Οδηγός Τουριστικών Επενδύσεων» με βάση τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.

» 4-5 Ιουλίου 2005 Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: "Στρατηγικές Αναπτυξιακών Κατευθύνσεων για την Προγραμματική περίοδο 2007-2013". Καμένα Βούρλα, Ξενοδοχείο "ΓΑΛΗΝΗ".

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Προκήρυξη επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Έργου

«ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ»

 

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5/05-03-2008 απόφαση του ΔΣ, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ» προϋπολογισμού 356.994,05€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το προκηρυσσόμενο έργο εντάσσεται στο Μέτρο 4.7 «Ενίσχυση Δράσεων της Καινοτομίας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας», στην Κατηγορία Πράξεων «Παραγωγικό Περιβάλλον (Ενίσχυση ΜΜΕ)» του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης –ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους κατά 80% και 20% αντίστοιχα. Στη χρηματοδότηση περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ των δαπανών του έργου.

Στόχος τoυ έργου είναι η δημιουργία υποδομών για τη λειτουργία ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποστήριξης συνεργατικών δραστηριοτήτων από απόσταση (τηλεργασία, εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) με συστήματα βασισμένα στα διεθνή πρότυπα τηλεδιάσκεψης (H.323).

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23/04/2008 ώρα 11:00

Ημέρα αποσφράγισης των προσφορών: 23/04/2008 ώρα 12 το μεσημέρι

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 13/03/2007

Διάρκεια του έργου: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Υπεύθυνος έργου: Α. Μαυρουλάκης

 

Περιεχόμενα αρχείου zip

1. Απόφαση Δ. Σ. ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ

2. Τεύχος Διακήρυξης

3. Διευκρινίσεις

4. ΦΕΚ 399Β/03-04-2006 σχετικό με τη ρύθμιση του φάσματος συχνοτήτων  5,15-5,725 GHz

 

  ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ