Αρχική Σελίδα
Προφίλ ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ
Περιφερειακή Δομή
Μητρώο Συμβούλων
Επιχειρήσεις Στ. Ελλάδας
Forum

 

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας,

η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
Τμήμα Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας

και το ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν

στο 4ο Περιφερειακό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδας
με θέμα:

«Τουρισμός και Ανάπτυξη Κεντρικής Ελλάδας»

το οποίο θα πραγματοποιηθεί
τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2006 και ώρα 17.00
στο Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας

Το Συνεδριο υλοποιείται στο πλαίσιο της

12ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας 2006
με κεντρικό θέμα:

«Q in Europe: Best Experiences for a Better Life»

 

 

Αθανάσιος Αβδίκος                Παναγιώτης Αγνιάδης                Εμμανουήλ Σιγανός

Πρόεδρος Δ.Σ.                         Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ       Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΔΕ
Επιμελητηρίου Φθιώτιδας                                                                 Τμήμα ΘΕσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας