Ανάπτυξη των Δικτύων Επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα

Το ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ προωθεί από 1/1/2005 την ανάπτυξη των δικτύων συνεργασίας των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια. Η λογική της ανάπτυξης των δικτύων εντοπίζεται σε επίπεδο Νομού στο πρώτο εξάμηνο και ολοκληρώνεται σε επίπεδο Περιφέρειας το επόμενο εξάμηνο. Έτσι σε κάθε Νομό της Στερεάς Ελλάδος θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2005 η δημιουργία και η συγκρότηση των τοπικών δικτύων σε πέντε ξεχωριστούς κλάδους διαφορετικούς σε κάθε Νομό. Στο πρώτο εξάμηνο του 2005 θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα Δράσης του Δικτύου – που παρουσιάζεται παρακάτω – και αναφέρεται στις Δωρεάν υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα δίκτυα. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2005 τα δίκτυα θα επεκταθούν στο σύνολο της Περιφέρειας με την έννοια της συμμετοχής στα τοπικά δίκτυα επιχειρήσεων άλλων νομών και έτσι τα δίκτυα από τοπικά γίνονται περιφερειακά. Τα τοπικά δίκτυα που θα ξεκινήσουν είναι κατά Νομό.

Φθιώτιδα: Δίκτυο γαλακτοκομικών επιχειρήσεων

Φωκίδα: Δίκτυο επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας ελιάς και ελαιολάδου

Ευρυτανία : Δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων

Βοιωτία: Δίκτυο επιχειρήσεων παραγωγής αποσταγμάτων (κρασί)

Εύβοια : Δίκτυο επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας

 

Το πρόγραμμα Δράσης του κάθε Τοπικού Δικτύου για το πρώτο εξάμηνο του 2005 είναι:

 1. Πρώτη συνάντηση των επιχειρήσεων του Δικτύου 1-2/2005
 2. (Συζήτηση για την αναγκαιότητα του Δικτύου και για τα οφέλη των επιχειρήσεων)
 3. Επίσκεψη του Επιχειρηματικού Συμβούλου του ΚΕΤΑ στην έδρα κάθε επιχείρησης του Δικτύου για εξειδικευμένη ενημέρωση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και υποστήριξη της επιχείρησης. 1-2/2005
 4. Εκπόνηση Οδηγών Βέλτιστης Διαδρομής από το ΚΕΤΑ για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο Δίκτυο.2-3/2005
 5. Εκπόνηση από το ΚΕΤΑ οδηγού καλής πρακτικής για τον κλάδο του Δικτύου 1-3/2005
 6. Δεύτερη συνάντηση των επιχειρήσεων του Δικτύου
 7. (Παρουσίαση Οδηγού καλής πρακτικής, Παρουσίαση προβλημάτων του κλάδου και προτάσεις αντιμετώπισης, Παρουσίαση Επίσημων Κλαδικών Πολιτικών) 3/2005
 8. Συλλογή δεδομένων για το ανέβασμα των επιχειρήσεων στις δικτυακές πύλες e-partnership και e-market . Ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των επιχειρήσεων στις δικτυακές πύλες. 4/2005
 9. Δημιουργία Βιβλιοθήκης για τον κλάδο. Πλαίσιο ενημέρωσης των επιχειρήσεων για της πηγές πληροφόρησης και τα δεδομένα της βιβλιοθήκης 4/2005
 10. Τρίτη συνάντηση των επιχειρήσεων του Δικτύου 5/2005
 11. (Παρουσίαση των δικτυακών πυλών e-partnership και e-market και του τρόπου λειτουργίας τους. Παρουσίαση των υπό σχεδιασμό εργαλείων e-promotion και e-production.)
 12. Πρώτη εκδήλωση διάδοσης του Δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο. (Στην εκδήλωση καλούνται όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου από την Περιφέρεια και συζητείται η δυνατότητα επέκτασης του Δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο. Παρουσιάζονται καλές πρακτικές και η εμπειρία του τοπικού δικτύου από την εξάμηνη λειτουργία του.)

Το πρόγραμμα Δράσης του κάθε Δικτύου για το δεύτερο εξάμηνο του 2005 έχει δύο διαστάσεις, την τοπική και την περιφερειακή. Σε κάθε Νομό ουσιαστικά θα λειτουργούν 5 τοπικά δίκτυα – στο βαθμό που αποφασιστεί για όλα τα πρώτα τοπικά δίκτυα να γίνουν περιφερειακά - και άρα σε κάθε νομό θα πρέπει να οργανωθούν και τα δίκτυα των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν να δουλεύουν στο πρώτο εξάμηνο στους άλλους Νομούς. Έτσι για κάθε ένα νέο τοπικό δίκτυο το Πρόγραμμα Δράσης για το δεύτερο εξάμηνο του 2005 θα είναι το ίδιο – σε γενικές γραμμές – με το παραπάνω Πρόγραμμα Δράσης του τοπικού δικτύου που θα έχει υλοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο. Η τοπική διάσταση του προγράμματος Δράσης για το δεύτερο εξάμηνο του Δικτύου που ξεκίνησε πρώτα από τον Νομό θα προσεγγίζει τις παρακάτω δραστηριότητες.

 

Το πρόγραμμα Δράσης του κάθε Τοπικού Δικτύου για το δεύτερο εξάμηνο του 2005 είναι:

 1. Τέταρτη συνάντηση των επιχειρήσεων του Δικτύου 7/2005.
 2. (Συζήτηση για την αναγκαιότητα ίδρυσης νομικής μορφής του Δικτύου, συζήτηση για το πλαίσιο συνεργασίας των επιχειρήσεων του Δικτύου).
 3. Επίσκεψη του Επιχειρηματικού Συμβούλου του ΚΕΤΑ στην έδρα κάθε επιχείρησης του Δικτύου για εξειδικευμένη ενημέρωση για τους τρόπους ένταξης στη δικτυακή πύλη e-promotion και συζήτηση για τα οφέλη από την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εργαλείου e-production στην επιχείρηση 9-10/2005
 4. Εκπόνηση Οδηγού Ποιότητας για τις επιχειρήσεις του Δικτύου
 5. Πέμπτη συνάντηση των επιχειρήσεων του Δικτύου
 6. (Προώθηση των συστημάτων ποιότητας στις επιχειρήσεις του Δικτύου. Παρουσίαση του Οδηγού Ποιότητας) 9/2005
 7. Επίσκεψη του Επιχειρηματικού Συμβούλου του ΚΕΤΑ στην έδρα κάθε επιχείρησης του Δικτύου για εξειδικευμένη υποστήριξη για την εγκατάσταση συστήματος ποιότητας  9-10/2005
 8. Έκτη συνάντηση των επιχειρήσεων του Δικτύου.
 9. (Συγκρότηση cluster. Πρόταση χρηματοδότησης) 11/2005.
 10. Ανέβασμα των επιχειρήσεων στη δικτυακή πύλη e-promotion 10-11/2005.
 11. Eγκατάσταση του εργαλείου e-production στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις του δικτύου. 10--12/2005.

 

 

Το πρόγραμμα Δράσης του κάθε Περιφερειακού Δικτύου για το δεύτερο εξάμηνο του 2005 είναι:

 1. Συγκρότηση Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης του κάθε Δικτύου 9-11/2005
 2. Περιφερειακό Συνέδριο για τα ΔΙΚΤΥΑ 12/2005 (Στο συνέδριο συμμετέχουν όλα τα δίκτυα και οι επιχειρήσεις τους και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της δουλειάς των Δικτύων. Προσκαλούνται αντίστοιχα δίκτυα από το εξωτερικό και μιλήσουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες.)
 3. Δημιουργία Βιβλιοθήκης για τον κλάδο. Πλαίσιο ενημέρωσης των επιχειρήσεων για της πηγές πληροφόρησης και τα δεδομένα της βιβλιοθήκης. 4/2005
 4. Τρίτη συνάντηση των επιχειρήσεων του Δικτύου 5/2005. (Παρουσίαση των δικτυακών πυλών e-partnership και e-market και του τρόπου λειτουργίας τους. Παρουσίαση των υπό σχεδιασμό εργαλείων e-promotion και e-production.)
 5. Πρώτη εκδήλωση διάδοσης του Δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο. (Στην εκδήλωση καλούνται όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου από την Περιφέρεια και συζητείται η δυνατότητα επέκτασης του Δικτύου σε Περιφερειακό επίπεδο.)